not bim it’s BIM

October 3, 2015 | By | Add a Comment

bir düşünün kapı kapı olduğunu biliyor…
kapı öyle çizgilerden veya nesne olmaktan öte kapı baya karakteriyle duvarını buluyor…

bknz. bim platform

Category: not bim it’s BIM

Leave a Reply